Bli blodgiver!

Registrering er motatt, takk for at du ønsker å bli blodgiver!

Velkommen!

Giblodforhussain.no består av en gruppe frivillige unge som arbeider for at flere skal donere blod, spesielt muslimer. Å donere blod er en anbefalt handling av flere islamske lærde. Imam Hussain (fvmh) stod i mot undertrykkelse og tyranni, og for rettferdighet og likeverd. Millioner av mennesker i verden er inspirert av denne mannens karakter og mange bruker denne inspirasjonen til å gi blod til mennesker som er i nød. En enkelt bloddonasjon kan redde mange liv.

Oppslag i Vårt Land